יום חמישי, 22 ביולי 2010

האתר הרשמי של עיריית ירושלים- אגף החניה


אגף החניה

ימים א'-ה' : 08:00-13:00, אחה"צ ביום ג': 16:00-18:00
02-6297889
מוקד ברורים ותשלומים באגף שומה וגבייה לטובת החייבים בחובות חניה, טל': 02-6296333.
פעילויות האגף כדלהלן: תכנון מערך החניה בעיר, שילוט ותמרור החניה המוסדרת, הפעלת חניונים עירוניים, אכיפת חוקי העזר העירוניים הנוגעים לחניה מוסדרת ואסורה, לרבות פינוי צירי תנועה עקב חניה בלתי חוקית ושמירה על צירי תנועה פנויים בעיר, הכוונת תנועה בצירים ראשיים בהם מתקיימות עבודות שדרוג תשתיות. הנפקת תווי חניה אזוריים לזכאים, הסבת דוחות חניה, טיפול בערעורים ובבקשות להשפט. פירוט מחלקות האגף: מחלקת אכיפת חניה: •אכיפת חוק העזר העירוני (העמדת רכב וחנייתו) התשכ''א - 1960 •פינוי כלי רכב ותפעול הקבלן המבצע •פקחי חניה להכוונת תנועה מחלקת הסדרי חניה: •הגדלה ותפעול מצאי חניה •הפעלת חניה מוסדרת •ניהול והפעלת חניונים עירוניים •הקצאת מקומות חניה לנכים מחלקת שירות ופניות ציבור: •הנפקת תווי חניה אזוריים לתושבים •טיפול בדוחות חניה - ערעורים, הסבות, הפקה ומשלוח הודעות תשלום. • הכנת והעברת בקשות להישפט לבית המשפט לעניינים מקומיים • לבירור/תשלום דוחות חנייה שצברו תוספות פיגורים יש לפנות לאגף שומה וגבייה: טל': 02-6296333 מנהלת האגף: הגב' ריטה לדיז'ינסקיאודות פעילות האגף

רשות החניה העירונית הוקמה במטרה לאגד, להשביח ולייעל את כל מערך החניה בעיר.שירותים הניתנים לתושב

בית המשפט פסל את מצלמות החניה

בית המשפט לעיניינים מקומיים פסל השבוע דוחות חניה שקיבל אזרח ממצלמות בגלל אי חוקיותן • דובר עיריית בני ברק: "יערערו בבימ"ש מחוז...