יום שני, 21 בדצמבר 2015

חניה זה דבר רציני !!יהודי נוסע בירושלים, מחפש מקום חניה אך לא מוצא.
ביאושו הוא מרים את הראש לשמיים ומתחנן לאלוהים, אם אתה מסדר לי עכשיו מקום חניה אני מבטיח שאני מתחיל לאכול רק כשר, לשמור שבת ולכבד את כל החגים.
ברגע שסיים את תפילתו, ראה אל מול עיניו מקום חניה פנוי.
מיד הרים ראשו לשמים ואמר: לא חשוב, הסתדרתי כבר בעצמי.

בית המשפט פסל את מצלמות החניה

בית המשפט לעיניינים מקומיים פסל השבוע דוחות חניה שקיבל אזרח ממצלמות בגלל אי חוקיותן • דובר עיריית בני ברק: "יערערו בבימ"ש מחוז...