יום שישי, 23 באוקטובר 2015


החשד: כעשרת אלפים אזרחים, ובהם עובדי עירייה, מחזיקים תו חניה של תל אביב אף שאינם זכאים לו. מבקרת העירייה פתחה בבדיקה. גורם עירוני: נגרמו הפסדים של מיליונים


עו"ד חיה הורוביץ, מבקרת עיריית תל אביב־יפו, בודקת כיצד עשרת אלפים אזרחים, ובהם עובדי עירייה, קיבלו תווי חניה אף שאינם זכאים להם.

כדי לקבל תו חניה נדרש התושב להחזיק רישום בארנונה כבעלים של נכס בכתובת שבה נדרש התו. מבקש התו חייב שכתובת מגוריו בתל אביב תהיה על פי רישומי משרד הפנים ושיהיה בעל רישיון רכב בתוקף.
באחרונה התקבל מידע במשרד מבקרת העירייה שלפיו אלפי אזרחים שבידיהם תו חניה עזבו את העיר ולא השיבו אותם. בנוסף על כך, המבקרת בודקת חשד
לפיו עובדי עירייה שכלל אינם תושבי העיר זכו לקבל תווי חניה.


"כפי הנראה, לא היה פיקוח על הוצאת תווי החניה ומעקב אחרי הנפקתם", אומר גורם עירוני. "על פי הערכות הפסידה העירייה מיליוני שקלים, כיוון שהתו מתיר לא רק חניה בחינם ברחוב שבו מתגורר בעליו, אלא גם חניה חינם בחניוני אחוזות החוף. אלו תווים שלא היה עליהם פיקוח. אני מניח שבעקבות בדיקת המבקרת יוצאו הנחיות שיחדדו את הנושא. תתקיים בדיקה מקיפה וייעשה סדר".

הורוביץ סירבה להגיב והפנתה לדובר העירייה שמסר: "העירייה מברכת על דוח הביקורת אשר בוחן את נושא הנפקת תווי החניה בצורה יסודית ובהירה. בעקבות דוח הביקורת הורה מנכ"ל העירייה להדק את הפיקוח והבקרה בתהליך הנפקת התווים, ובנוסף על כך תערוך העירייה בדיקה מדגמית כדי לאמוד את אחוז תווי החניה שמוחזקים שלא כדין. בהתאם לממצאים תשקול העירייה כיצד לפעול בהמשך.


"יצויין כי אגף החניה נרתם ליישום ההמלצות עוד במהלך עבודת הביקורת והכין תוכנית פעולה לייעול תהליכים, העמקת הפיקוח והבקרה ומזעור ההנפקות החריגות, כולל ביטול תווי חניה בכל אותם מקרים אשר נמצא לגביהם כי מקבלי התו אינם זכאים לו".

בית המשפט פסל את מצלמות החניה

בית המשפט לעיניינים מקומיים פסל השבוע דוחות חניה שקיבל אזרח ממצלמות בגלל אי חוקיותן • דובר עיריית בני ברק: "יערערו בבימ"ש מחוז...