רכב ותחבורה - מי דואג שלא יהיה לך מקום חניה/משה נקש*

רכב ותחבורה - מי דואג שלא יהיה לך מקום חניה/משה נקש*

מי דואג שלא יהיה לך מקום חניה
מאת משה נקש*

הגענו למצב שאנו נלחמים על כל פיסת כביש כדי להצליח להעמיד את הרכב.יש לעיתים תחושה שמישהו דואג שרק ניסע כל הזמן הלוקסוס של העצירה צריך להיות מלווה בתשלום.
הסכמנו לשלם עבור חנייה,חפש חניון פנוי.בת"א אתה יכול למצוא את עצמך מבצע סיבובים סביב מקום מסוים במשך זמן שלעיתים מביא אותך לחשוב שכדאי לחזור הביתה או לחילופין להבטיח לעצמך שבפעם הבאה אתה לא מוציא את הרכב מהחנייה ,רק מונית.
העיריות,יש לומר בתוקף זכותם בחוק החלו להיות יצירתיים ולמצוא הסדרי חנייה שונים ומשונים,לא תמיד בידיעת התושבים ,קל וחומר שלא בידיעת המבקרים בעיר.
שילוט בסגנון חנייה לתושבי האזור,חנייה לתושבי הרחוב,חנייה לרכב כזה או אחר.סידורים מעין אלו מצמצמים משמעותית את סיכויי מציאת מקום חנייה.
ההסדרים אינם אחידים בין הערים,יש עיריות שיתירו חניה בשעות הלילה על המדרכות ויש עיריות שיגררו גם בשעה 2.בלילה אם חנית על מדרכה.
יש ערים שאינן אוכפות חניה בסמוך למדרכה הצבועה בכחול לבן כמו חולון ובת ים ויש
ערים שלא יהססו לרשום לך דו"ח גם בחנייה לדקה כמו בת"א.ההכנסות מחנייה הן בסדרי גודל עצומים כך שהעיריות מתקשות לוותר על הכנסה זו.עיריית ת"א גובה מקנסות חנייה 200 מליון ₪ בשנה,עיריות אחרות הסכימו לוותר על הכנסה זו מתוך התחשבות במצוקת החנייה.
ליד בתי ספר יש הסדרי חניה. ההסדרים נועדו לאפשר להורים להוריד את הילדים בחזית בית הספר.
בדרך כלל ניתן למצוא תמרור האוסר את החנייה והעצירה.
האם התמרור המוצב חוקי?הרי איסור חנייה גורף מהסוג שאוסר את השימוש במקום החנייה גם כשבית הספר אינו פעיל,למשל בלילה או בימי חופשה ,החופש הגדול ושבתות הוא בלתי סביר ובלתי הגיוני

מה אומר החוק?
70ג. הסדר חניה לרכב להסעת תלמידים
(א) רשות תמרור מקומית תציב, בצמוד לבית ספר, תמרור האוסר חניה או העמדת רכב, והיא רשאית לקבוע כי איסור החניה יחול רק בימים מסויימים ובשעות מסוימות שבהם משמש מקום החניה להעלאה ולהורדה של תלמידים.
(ב) גודלו של מקום שחניית רכב או העמדת רכב בו אסורה כאמור בסעיף קטן (א) יספיק לחניית רכב אחד לפחות המיועד להסעת 30 תלמידים ומעלה.
(ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובה לפי כל דין לקבוע הסדרי חניה לרבות הקצאת מקומות חניה והפקעה.
(ד) בסעיף זה, "בית ספר" – מוסד חינוך רשמי או מוכר, כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט – 1949, או בית ספר שחל עליו חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט – 1969, שבו לומדים או מתחנכים באופן שיטתי יותר מעשרה תלמידים, ובו ניתן חינוך קדם-יסודי, וחינוך על-יסודי, לתלמידים עד לגיל 18, ולתלמידים הלומדים במוסדות החינוך המיוחד עד גיל 21.


ומה קובעות ההנחיות?

הנחיות משרד התחבורה קובעות את סוג התמרור שצריך להיות מוצב.הדבר עולה מחוברת ההנחיות לתכנון תחנות היסעים בבתי ספר שהוציא אינג' ישעיהו רונן מהאגף לתכנון תחבורתי ,מינהל יבשה וכך הוא קובע:

"בתחילת מפרצי ההורדה לתלמידים יוצב תמרור ב- 28 בתוספת תמרור א- 43 המציין את הימים והשעות בהם אסורה החנייה במקום.

ב-28
אסורה חניית רכב בדרך בצד שבו הוצב התמרור

א-43 תמרור לאזהרה, להוריה או לאיסור. רק למסר שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת לתמרור אחר – יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו

כלומר, המחוקק ערני למצוקת החנייה וקובע מפורשות חובת תמרור הכוללת ימים ושעות כדי לא לגזול את מקומות החנייה מהציבור בכל שעות היום והלילה ,החופשות והחגים.

ד-15

אבני שפה צבועות אדום-לבן:
אסורה כל עצירה או חניה בכביש אלא אם דרוש הדבר למילוי הוראות כל דין.

סימן כזה אוסר את החניה והעצירה בכל שעות היום והלילה והמגוחך הוא שהתמרור אוסר את העצירה גם על ההורים שמביאים את ילדיהם לבית הספר והוא מרוקן מתוכן ונועד רק אולי לגבות מהחונים במקום את הקנס על העבירה.

כדי להבין את סדר גודל הפקעת מקומות החנייה רק נציין שבת"א פועלים כ 150 בתי ספר.כל מקום חנייה מתאים לשלושה כלי רכב.רק בת"א אפשר להוסיף 450 מקומות חנייה עם רצון טוב ומעט יוזמה.
כהרגלנו אנו פונים למשרד התחבורה,אנו מבקשים ממך להורות על קיום החוק,ברור לכולם שמצוקת החנייה קשה.
תן בבקשה הנחייה לרשויות המקומיות לקיים את ההסדר החוקי והמיטיב עם כל משתמשי הדרך ,גם הורי הילדים וגם דיירי הרחוב.
*הכותב הוא מנהל "פאנל הדרכה בתעבורה וחקירת תאונות דרכים" עבור ציי רכב מוסדות וארגונים ומומחה לדוחות תנועה .


תגובות

פוסטים פופולריים מהבלוג הזה

שירותי חניה מרכז רפאי איכילוב

עיריית בית שמש - קנסות חניה

עיריית הרצליה - פיקוח וחניה