יום שלישי, 20 ביולי 2010

הצעת חוק חניה לנכים (תיקון – דו"ח חניה במקום אסור), התש"ע–2010הצעת חוק של  חברי הכנסת                  נסים זאב
                                                            אברהם מיכאלי
                                                            יצחק  וקנין
                                                            אמנון כהן
                                                            משה (מוץ) מטלון
                                                            חמד עמאר
                                                            אילן גילאון
                                                            דוד אזולאי
                                                            ציון פיניאן
                                                            יעקב כץ
                                                            מסעוד גנאים                                       
                                                           פ/2581/18                               תיקון סעיף 2
1.             
בחוק חניה לנכים, התשנ"ד–1993[1], אחרי סעיף 3 יבוא:


"דוח חנייה
3א.
על אף האמור בכל דין, הסמכות למסור הודעת תשלום קנס לגבי רכב הנושא תג נכה, החונה בניגוד להוראות סעיפים 2 ו-3 – תהיה לשוטר בלבד."

דברי הסבר
חוק חניה לנכים, התשנ"ד–1993, מתיר לרכב הנושא תג נכה לחנות, בתנאים מסוימים, במקומות שבדרך כלל אסורים לחנייה. בשנים האחרונות מתברר כי התנהלותן של הרשויות המקומיות הפועלות באמצעות פקחי תנועה אינה מביאה בחשבון את מוגבלותם הפיזית הקשה של אנשים עם מוגבלויות ואת תלותם בכיסאות גלגלים צמודים.
ידוע כי דוחות החניה הפכו למקור הכנסה עיקרי עבור הרשויות המקומיות אשר  אינן מסתירות זאת מהציבור הרחב, ומדיניות זאת משפיעה על פקחי העירייה להוציא דוחות על חניה בלתי חוקית במספר גדול ככל האפשר, בין אם המדובר בנהג רגיל או בנהג בעל מוגבלויות פיזיות חמורות.
הכשרתם המקצועית של פקחי החניה מטעם הרשויות המקומיות אינה מעמיקה ויסודית כשל השוטרים ולעתים אין הם אפילו מודעים לחומרה שבמעשי הוצאת דו"ח חניה לנכה על כסא גלגלים.
מטרת התיקון היא להגן על ציבור הנכים בישראל שמספרם איננו עולה על ששת אלפים איש מפני המגמה הזאת. אין להתעלם מהעובדה כי רכבו של אדם נכה אשר הותאם לצרכיו, הינו תחליף לרגליו, כאשר לרוב זו הדרך הבלעדית שלו להתנייד ממקום אחד למשנהו.
מספרם הכולל של נכים הנושאים תג נכה מגיע לכ-100,000 איש. נכים על כסא גלגלים נושאים תג נכה מסוג מיוחד שעליו מופיע שרטוט של כסא גלגלים. יש הסכמה שהמחוקק יתייחס לגביהם  בהתחשבות וברגישות בגלל קושי התנועה שלהם, ולאפשר להם לחנות במקומות אסורים כל עוד אינם יוצרים הפרעה לתנועה.אם יושאר המצב החוקי על כנו, כאשר פקח התנועה העירוני מוסמך להוציא הודעת קנס לנכים על כסא גלגלים, יהא בכך משום חשש לניגוד אינטרסים.
מאידך אם הודעת תשלום הקנס תימסר על ידי שוטר, על השוטר להפעיל שיקול דעת אובייקטיבי  ובמידה  והנכה יעדיף להביא העניין בפני הערכאות, פתוחה לפניו הדרך לפנות לבית המשפט לענייני תעבורה, שהוא הרשות המוסמכת העליונה לפסיקה בעבירות תעבורה.
בנסיבות העניין ראוי כי הדבר ימסר לשיקול דעת שוטר ולא ישאר בסמכותם של פקחי הרשויות המקומיות.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברי הכנסת אילן גילאון וניצן הורוביץ (פ/1917/18).---------------------------------
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' באב התש"ע – 19.7.10[1] ס"ח התשנ"ד, עמ' 28.

אין תגובות:

בית המשפט פסל את מצלמות החניה

בית המשפט לעיניינים מקומיים פסל השבוע דוחות חניה שקיבל אזרח ממצלמות בגלל אי חוקיותן • דובר עיריית בני ברק: "יערערו בבימ"ש מחוז...