Rosh-Haayin האתר הרשמי של עירית ראש העין - הוספת מקומות חניה ברחובות בעיר

Rosh-Haayin האתר הרשמי של עירית ראש העין - הוספת מקומות חניה ברחובות בעיר

הוספת מקומות חניה ברחובות בעיר
מהנדסי התנועה מתארים פתרונות להוספת עמדות חנייה בכל מקום שניתן לבצע לרווחת דיירי השכונה ואורחיהם.אוגוסט 2010

עיריית ראש-העין שמה לה למטרה להמשיך ולשפר את איכות החיים של תושבי העיר.

אחת הבעיות שעלו בשנים האחרונות היא המחסור בעמדות חנייה בשכונות ברחבי העיר, וזאת עקב הגידול במספר המכוניות לבתי אב, ותקני החנייה של העבר אינם מספקים מענה לצורך ההולך וגדל של מקומות חניה.

מהנדסי התנועה מתארים פתרונות להוספת עמדות חנייה בכל מקום שניתן לבצע לרווחת דיירי השכונה ואורחיהם.

בשלב זה ראש העיר משה סיני חתם על צווי עבודה לתוספת משמעותית של 21 עמדות חנייה ברח' כינור, 20 עמדות חנייה ברח' קתרוס, וברחוב מבצע הראל תוספת של 19 עמדות חנייה.

אין ספק כי החשיבות שראש העיר מייחס לנושאים אלה, משליך על רווחת התושבים במישרין.

משה סיני ראש העיר : "אני שמח שמהנדס העיר הצליח למצוא פתרונות לבעיות שעלו בנושא מצוקת מקומות חנייה. חשוב לציין כי אנשי אגף ההנדסה עושים לילות כימים על מנת לאתר קשיים ובעיות ולמצוא להם פתרונות, ואני שמח שאנו מסייעים להשבחת איכות חיי התושבים בכל שידרוג ושיפור תשתיות ".תגובות

פוסטים פופולריים מהבלוג הזה

שירותי חניה מרכז רפאי איכילוב

עיריית בית שמש - קנסות חניה

בשורה סלולארית למחפשי החנייה בגבעתיים