יום שני, 9 באוגוסט 2010

איך מבקשים תג חניה חדש לנכה?

ניידות ונגישות


איך מבקשים תג חניה חדש לנכה?
מי שיש בידו תג ישן ומופיע ברשימות הזכאים – יקבל בדואר את התג החדש. מי שטרם קיבל את התג החדש יכול לפנות למוקד משרד הרישוי בטלפון 5678*. מי שאין לו תג חניה ומבקש להיכלל ברשימת הזכאים לקבלת תג יפנה למשרד התחבורה לפי ההנחיות המפורטות.
מלאו טופס בקשה לתג נכה וצרפו אליו את המסמכים הבאים:
מסמכים רפואיים עדכניים המעידים על נכות רפואית מ-60% ומעלה
צילום תעודת זהות והספח
צילום רישיונות רכב ונהיגה
אם מבקש תו החניה אינו בעל הרכב:
  • כאשר הרכב רשום על שם החתן/גיס/חבר/בן זוג לחיים - על שניהם להמציא תצהירים חתומים על ידי עורך דין שהרכב משמש את מבקש התו;
  • כאשר הרכב רשום על שם הילדים/אישה/בעל - יש להציג תעודת זהות של שניהם על מנת להוכיח קרבה משפחתית;
  • כאשר הרכב רשום על שם חברה - יש להציג מכתב מהחברה עם לוגו תואם לשם החברה, שהרכב צמוד לשימושו של בעל הרכב כדרך קבע;
  • כאשר הרכב רשום על חברת השכרה/ליסינג - יש להמציא הסכם שכירות.
את המסמכים שלחו אל היחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה, ת"ד 72, חולון, מיקוד 58100

אתר משרד התחבורה: מידע מפורט על תווי חניה לנכים
אתר משרד התחבורה: תג חנייה חדש לנכים

אין תגובות:

בית המשפט פסל את מצלמות החניה

בית המשפט לעיניינים מקומיים פסל השבוע דוחות חניה שקיבל אזרח ממצלמות בגלל אי חוקיותן • דובר עיריית בני ברק: "יערערו בבימ"ש מחוז...