יום שבת, 21 באוגוסט 2010

חניה בחסדי שמיים

סיפור ידוע עובר בין הדרשנים אודות יהודי המחפש חניה בלב תל- אביב בשעות העומס. משרואה כי סיכוייו אפסיים, מרים עיניו לשמים וזועק: ריבונו של עולם, אם אני מוצא חניה ברגע זה, מקבל אני עלי להניח תפילין מידי בוקר. משסיים לומר את תפילתו, ממש ליד רכבו יוצא רכב ומפנה לו מקום חניה. לאחר שהלה משלים את החניה, מרים שוב עיניו ואומר: ריבונו של עולם, תודה רבה! בסוף הסתדרתי לבד.

אין תגובות:

בית המשפט פסל את מצלמות החניה

בית המשפט לעיניינים מקומיים פסל השבוע דוחות חניה שקיבל אזרח ממצלמות בגלל אי חוקיותן • דובר עיריית בני ברק: "יערערו בבימ"ש מחוז...