יום שני, 20 בספטמבר 2010

תווי חניה בירושלים

תווי חנייה איזוריים
מדור פניות ציבור ושירות לאזרח מנפיק תווי חניה אזוריים ונותן מענה בנושא.
תו חניה אזורי מזכה את התושב המקבל אותו להחנות את רכבו בכל שעות היום והלילה, ללא הגבלה, באזור החנייה שמצוין על גבי התו, במקומות החנייה המוסדרים המותרים לחנייה באותו אזור.

02-6297889 , מדור קבלת קהל
כיכר ספרא, בניין 13
ימים א'-ה' בין השעות: 08:00-13:00 , ימי ג' אחה''צ:
בין השעות 16:00-18:00.מי זכאי לתו חניה חופשית ?
תושב בעל רכב, או תושב המחזיק ברכב צמוד, ואין לו מקום חנייה פרטי בחצר ביתו, או ליד ביתו, רשאי להגיש בקשה לתו חניה, בין אם הוא בעל הדירה בה הוא גר ובין אם הוא גר בשכירות, בתנאי שתקופת השכירות לא תפחת מ- 30 יום.
תו החניה יינתן לתקופה שלא תעלה על תקופת השכירות.
במידה ונדחתה בקשת תושב לקבלת תו חניה, תודיע לו רשות החניה על כך בכתב תוך פירוט הנימוקים לדחיית הבקשה.

בעת חידוש התו חלה חובה להחזיר את התו הקודם גם אם פג תוקפו !!!
מסמכים להנפקת תו לשוכרי דירות
מסמכים להנפקת תו לבעלי דירות
קבלת התו
תו זמני
תו שנגנב או הושחת
ביטול התו
החזרת התו
תו לסטודנט
טיפול בהורה סיעודי
תווי חניה לתושבי אגן העיר העתיקה
חזור
חי

אין תגובות:

בית המשפט פסל את מצלמות החניה

בית המשפט לעיניינים מקומיים פסל השבוע דוחות חניה שקיבל אזרח ממצלמות בגלל אי חוקיותן • דובר עיריית בני ברק: "יערערו בבימ"ש מחוז...