יום שני, 28 ביוני 2010

עיריית תל-אביב-יפו - אמצעי חניה - תווי חניה אזוריים

עיריית תל-אביב-יפו - אמצעי חניה - תווי חניה אזוריים

נושאים נוספים
מהו תו חניה אזורי?
תו החניה האזורי מיועד לתושבי תל-אביב-יפו בלבד ומאפשר להחנות את כלי-הרכב ללא תשלום באזור החניה המופיע על התו, בתחום החניה המוסדרת (בסימון כחול-לבן) ולפי ההוראות הכתובות בתמרורים.
ביתר אזורי החניה המוסדרת בעיר החניה היא בתשלום מופחת.
תו חניה אזורי ניתן לתושבי תל-אביב-יפו על פי סעיף 4 (ג) לחוק עזר לתל-אביב-יפו (העמדת רכב וחנייתו), התשמ"ד -1983.

קריטריונים לקבלת תו חניה אזורי
מי זכאי לקבלת תו חניה?
זכאים לקבל תו חניה אזורי כל תושבי תל-אביב-יפו אשר בבעלותם רכב.

שים לב!
 • הוצאת תו חניה אזורי מותנית בהוכחת בעלות על כלי-רכב, כתובת מגורים בתל-אביב-יפו ורישום בארנונה כמחזיק בנכס.
 • התו הוא אישי ואינו ניתן למסירה או להעברה לאדם אחר.
הגשת בקשה לקבלת התו

תו חניה עד הבית!
מהיום ניתן להגיש בקשה לקבלת תו בכל אחת מן הדרכים הבאות ולקבלו תוך 48 שעות באמצעות שליח עד הבית.
השירות ניתן ללא תשלום.
תו החניה ישלח לכתובת המגורים הרשומה בתעודת הזהות.

 1. באמצעות טופס מקוון: להגשת בקשה לתו אזורי
  שים לב! יש לצרף מסמכים סרוקים לבקשה. פירוט המסמכים הנדרשים מופיע בהמשך העמוד.

 2. באמצעות פקס או דואר: ניתן להוריד את טופס הבקשה מן האתר, למלא את הפרטים, לצרף את המסמכים הנדרשים ולשלחו באמצעות הפקס או באמצעות הדואר אל הכתובת המפורטת מטה.


טופס למילוי מקוון - הקלדת פרטים מהירה ומדויקת במחשב.

קבלת שירות/מידע דרך ערוץ זה מחייבת שימוש בתוכנת
Acrobat Reader, אותה ניתן להוריד חינם על ידי לחיצה על קישור זה.

המסמכים הדרושים לקבלת תו החניה
 • עותק מצולם של תעודת הזהות בצירוף הספח, שבו רשומה כתובת מגורים עדכנית בתל-אביב-יפו.
 • עותק מצולם של רישיון רכב תקף על שם המבקש.
אם הינך עונה גם על הקריטריונים הבאים, אנא צרף גם את המסמכים האלה:
 • שוכר דירה - עותק מצולם של חוזה שכירות בצירוף הודעת תשלום ארנונה על שם המבקש.
 • בעל רכב ממקום העבודה - אישור מרואה חשבון או מחשב החברה, או ממחלקת תשלומים בצה"ל, המעיד שהרכב הוא ברשות הפונה באופן בלעדי, וכי מנוכה ממשכורתו תשלום חודשי קבוע בגין השימוש ברכב.
 • בעל רכב שכור מחברת השכרה (לתקופה העולה על חודש ימים) - חוזה שכירות על שם המבקש מחברת ההשכרה.
 • בעל תו חניה (אשר מכר את רכבו או שינה את מקום מגוריו או החזיר את רכבו למקום העבודה או קיבל תו חניה זמני ותוקף התו פג) - תו החניה הקודם.
 • תושב בגיל הזהב (אשר מלאו לו 70 שנה) - בעל רישיון נהיגה בתוקף.
במידת הצורך נבקשך להמציא מסמכים נוספים.
תו הזהב - הטבה לבני גיל הזהב
ההטבה ניתנת לתושב תל-אביב-יפו שמלאו לו 70 שנה לפחות, אשר זכאי לתו חניה אזורי על פי הקריטריונים המצויינים לעיל.

תו הזהב מאפשר:
 • להחנות את הרכב ללא תשלום בכל אזורי החניה בעיר, בתחום חניה מוסדרת (בסימון כחול-לבן) ולפי ההוראות הכתובות בתמרורים.
 • להחנות את הרכב בתחום חניה מועדפת (בכחול-לבן עם תמרור המורה על חניה לבעלי תו חניה אזורי מהשעה 17:00 עד 09:00 למחרת) בהתאם לאזור החניה המצויין בתו.
שים לב! ברשות העירייה מערכת ממוחשבת המזהה את תו החניה המוצמד לרכב כתו חניה "זהב", ועל כן אין צורך בהחלפת התו.
אגף החניה - תו חניה אזורי
כתובת מרכז השירות העירוני
טלפון 5218666 פקס 5216024
מוקד פניות בכתב
אגף החניה – בקשה לקבלת תו חניה אזורי
רחוב שארית ישראל 35
יפו 68165

מוקד טלפוני
ימים א'-ה', בין השעות 18:00-08:00

מוקד קבלת קהל
מרכז השירות העירוני, בניין העירייה, אבן גבירול 69.
ימים א'-ד', בין השעות 18:00-08:00
יום ה', בין השעות 15:00-08:00

ניתן לזמן תורים באמצעות המוקד הטלפוני. יש לזמן את התור לפחות 24 שעות מראש.
שעות פעילות

אין תגובות:

בית המשפט פסל את מצלמות החניה

בית המשפט לעיניינים מקומיים פסל השבוע דוחות חניה שקיבל אזרח ממצלמות בגלל אי חוקיותן • דובר עיריית בני ברק: "יערערו בבימ"ש מחוז...