ynet ב-2011: נפרדים מכרטיסי החניה מנייר בתל-אביב - רכב

ynet ב-2011: נפרדים מכרטיסי החניה מנייר בתל-אביב - רכב

ב-2011: נפרדים מכרטיסי החניה מנייר בתל-אביב

עיריית תל-אביב-יפו אישרה אמש (ב') תיקון לחוק עזר עירוני, לפיו בינואר 2011 תבוטל האפשרות לשלם על חניה באמצעות כרטיסי נייר. בעירייה מסבירים כי מרבית הנהגים בוחרים היום להשתמש באמצעי תשלום אלקטרוניים או סלולאריים

ynet

פורסם: 01.06.10, 13:16

החל ב-2011 יופסק השימוש בכרטיסי חניה מנייר בתל-אביב. מועצת עיריית תל-אביב-יפו אישרה אמש (ב') תיקון לחוק עזר עירוני, המבטל את האפשרות לשלם עבור חניה באמצעות כרטיסי חנייה מנייר. התיקון לחוק העזר ייכנס לתוקף בינואר 2011, ולאחר שמשרדי הפנים והתחבורה יאשרו את יישומו. בעירייה מסבירים כי הפסקת השימוש בכרטיסי הנייר נובעת משתי סיבות עיקריות: ירידה ניכרת במספר המשתמשים וריבוי של מקרי זיוף.

בעיריית תל-אביב אומרים עוד כי גם במרכז השלטון המקומי - האחראי על הנפקת כרטיסי חניה ארציים - שוקלים לבטל את הסדרי החניה באמצעות כרטיסים מנייר. ראוי לציין כי גם במקרה זה, דרוש אישור של משרדי הממשלה לפני ביטול ההסדרים.


הכנסות העירייה מכרטיסי חנייה בנייר ממשיכות לרדת (צילום: ירון ברנר)

יותר משתלם בסלולארי?

על-פי נתוני עיריית תל-אביב, ב-2008 הסתכמו הכנסות העירייה ממכירת כרטיסי חניה מנייר ב-5.2 מיליון שקל. ב-2009, ירדו
ההכנסות מכרטיסי הנייר לארבעה מיליון שקל, ותחזית ההכנסות ל-2010 צופה ירידה נוספת, לשלושה מיליון שקל. בסך הכל נמכרו ב-2009 מעט יותר מ-600 אלף כרטיסי חניה, לעומת כ-1.1 מיליון ב-2008.

במקביל, נתוני העירייה מצביעים על עלייה בשימוש באמצעי תשלום אלקטרוניים וסלולאריים: ההכנסות מכרטיסים אלקטרוניים צפויות להגיע ב-2010 ל-18 מיליון שקל, לאחר שיא של כ-22.5 מיליון שקל ב-2008. ההכנסות מהשימוש בהסדרי חניה סלולאריים צפויות להגיע ל-27 מיליון שקל, לעומת 15 מיליון שקל אשתקד.

ראוי להזכיר כי חניה היא אחד ממקורות ההכנסה המשמעותיים של עיריית תל-אביב: ב-2010 צפויה העירייה ליהנות מהכנסות בסך של כ-221 מיליון שקל מחניה - מתוכם כ-172 מיליון שקל מקנסות חניה. על-פי נתוני העירייה, יש בתל-אביב כ-32 אלף מקומות חניה מוסדרים בתשלום.

"הצטברו ראיות לתופעה של זיוף"

"במהלך השנים האחרונות אנו עדים לשימוש הולך וקטן בכרטיסי חניה מנייר המונפקים על ידי העירייה, נוכח זמינותם של אמצעי התשלום האלקטרוניים והסלולאריים", נכתב בדברי ההסבר המלווים את התיקון לחוק העזר העירוני, שכאמור אושר אמש במועצת העירייה. "במקביל, הצטברו ראיות לתופעה רחבה של זיוף כרטיסי החניה מנייר, הנמכרים במחיר מופקע לצרכן".

בעיריית תל-אביב דוחים היום (ג') טענות לפיהן ביטול השימוש בכרטיסי הנייר ישרת את החברות המסחריות המספקות הסדרי תשלום אלקטרוניים וסלולאריים. בעירייה מציינים כי השימוש באמצעי תשלום אלקטרוניים או סלולאריים זול יותר מהשימוש בכרטיסי הנייר: מחיר שעת חניה לתושב תל-אביב המשתמש בכרטיס אלקטרוני או בהסדר סלולארי הוא 65 אגורות, לעומת 2.6 שקל בכרטיס נייר.

תגובות

פוסטים פופולריים מהבלוג הזה

שירותי חניה מרכז רפאי איכילוב

עיריית בית שמש - קנסות חניה

בשורה סלולארית למחפשי החנייה בגבעתיים