יום שני, 1 בדצמבר 2008

חנית רחוב - האם יש לאפשר חניה בחינם ?

חנית רחוב - האם יש לאפשר חניה בחינם ?

עם העליה במספר כלי הרכב הולך וגדל גם הביקוש לחניה . קיימים שני מקורות לאספקת מקומות חניה :

1. חנית מחוץ לרחוב (Off Street parking ) מדובר בעיקר במוסכים, רב וחד קומתיים או במגרשים פתוחים,
2. חנית רחוב (on street ) 

בעוד שהמקור הראשון ניתן להגדלה והוא מושפע בעיקר משיעורי התשואה על השקעה בנכסי נדל"ן אלטרנטיביים (משרדים , מגורים וכו' )הרי שחניית הרחוב היא מעיקרה מקור בעל גודל קבוע שכמעט ולא ניתן להגדילו וזאת לא רק משיקולים כלכליים אלא גם משיקולים משפטיים ותכנוניים 

חנית הרחוב הוא חשובה ביותר להתפתחות הכלכלית של העיר .חניית רחוב נדרשת לצורך פריקת ואיסוף סחורה , זמינות לאוכלוסיות בעלות נגישות נמוכה(נכים , מבוגרים וכו') , חניות קצרות לצורך מסחר והסעה וכו .ללא חנית רחוב יפגע המסחר ותושבים ומבקרים לא יוכלו לקבל שירותים להם הם נזקקים בהעדר גישה נוחה . עם זאת חנית הרחוב מתחרה על השימוש בכביש , ככל שנרחיב את חנית הרחוב נצמצם את השטח הפנוי לתנועה וכתוצאה מכך יגדל עומס התנועה. 

מכיוון שמדובר במשאב חיוני ומוגבל שלא ניתן להגדיל את זמינותו העיריה מחויבת לנהלו בצורה נכונה לטובת תושבי העיר , המבקרים והגורמים הכלכליים הפועלים בה ולצורך כך עליה להפעיל מנגנון שוק הקובע מחיר עבור השימוש במקום חניה . מעבר ליעילות הגלומה בו , מנגנון כזה , הוא גם צודק חברתית מכיון שהוא מטיל את עלויות הקמת ותחזוקת מקום החניה (סימון , צביעה , ניקוי וכו' ) על המשתמש ולא על משלם המיסים העירוני . 

על מנת שהמשתמש יקבל בהבנה אם לא ברצון את הצורך בשתשלום יש לוודא שהתשלום: 

1. הוגן
2. נוח למשתמש 
3. עלות הגביה והטיפול תהיה מינימלית מנקודת הראות של העיריה 

אלמנט הכרחי נוסף הוא נושא האכיפה . בלא אכיפה יעילה לא ניתן לישם מדיניות של חנית רחוב בתשלום . 


מאמר ראשון בסדרה מתוך אתר מאמריםאין תגובות:

בית המשפט פסל את מצלמות החניה

בית המשפט לעיניינים מקומיים פסל השבוע דוחות חניה שקיבל אזרח ממצלמות בגלל אי חוקיותן • דובר עיריית בני ברק: "יערערו בבימ"ש מחוז...