עיריית מודיעין מכבים רעות, אכיפת חניהסדרי החניה ואכיפתם בעיר מודיעין מכבים רעות מוגדרים
בחוק עזר למודיעין מכבים רעות (העמדת רכב וחנייתו), התשס"ח 2008

העירייה פועלת לשמירת הסדר הציבורי ולשיפור איכות החיים והסביבה של תושבי העיר.

מדיניות אכיפת חנייה


עיריית מודיעין מכבים רעות פועלת לאכיפת חנייה שאינה חוקית

אכיפת חנייה אסורה על מדרכות בכל רחבי העיר

אכיפת חנייה אסורה בלי תו בחנייה המיועדת לנכים

אכיפת חנייה אסורה של כלי רכב כבדים ורגילים לאורך שדרות החשמונאים מהכניסה לעיר ועד מרכזה באמצעות תמרורים המוצבים
    במקום.

יושם דגש על אכיפה של חניה אסורה בניגוד לחוק כגון חניה על מדרכות, במקום המיועד לרכב של נכה, בתחנות מוניות ואוטובוסים,
   במקום המיועד לפריקה וטעינה, באופן המהווה הפרעה לתנועה     וכיוצ"ב.

חשוב לציין כי לא מדובר בחנייה בתשלום (כחול-לבן) אלא רק באכיפת חנייה שאינה חוקית.

נהג שיעמיד את רכבו בניגוד לחוק, תרשם כנגדו הודעת תשלום קנס בהתאם לשיעורי הקנס הקבועים בצו התעבורה (עבירות קנס),
    תשס"ב-2002.

האפשרויות העומדות בפניך עם קבלת הודעת הקנס:


(1) עליך לשלם תוך 90 יום מקבלת הודעת הקנס את הקנס כמפורט בהודעה, זולת אם תוך מועד זה תודיע כמפורט בפסקה (3) להלן כי
     ברצונך להישפט. אם תוך המועד האמור לא תשלם את הקנס ולא תודיע כי ברצונך להישפט, תיווסף על הקנס תוספת פיגור כאמור
     בסעיף 67 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977.

(2) אם ברצונך להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס מהעילות הקבועות בחוק, עליך למלא את פרטיך
     בטופס בקשה לביטול הודעת הקנס, לפרט את נימוקיך לבקשה, ולשלוח אותה למען הרשום בה או באמצעות
     פקס שמספרו 08-9718087 או באמצעות דואר אלקטרוני parking@modiin.muni.il

      לתשומת לבך, עליך להגיש את בקשתך תוך 30 יום מיום קבלת הודעת הקנס.

(3) אם ברצונך להישפט על העבירה בבית המשפט, עליך למלא את פרטיך בטופס בקשה להישפט , לחתום עליו ולשלוח אותו למען
     הרשום בו, בדואר רשום, תוך המועד שנקבע לתשלום הקנס.

(4) מי שהגיש בקשה לביטול הודעת קנס לא יהיה רשאי להודיע על רצונו להישפט, אלא תוך 30 ימים מיום המצאת ההודעה על החלטת
     התובע בעניין הביטול.

טופס בקשה לביטול הודעת הקנס

טופס בקשה להישפט
צור קשר
פרטים
מענה טלפוני:בימים א'-ה' בשעות 8:00 –16:30
טלפון:08-6220312
פקס:08-9718087
דוא''ל:parking@modiin.muni.il

תגובות

פוסטים פופולריים מהבלוג הזה

שירותי חניה מרכז רפאי איכילוב

עיריית בית שמש - קנסות חניה

בשורה סלולארית למחפשי החנייה בגבעתיים