היחידה לחניית נכים- קרית גת

היחידה לחניית נכים

האגף לצרכים מיוחדים > היחידה לחניית נכים

חניית נכים:

רכזת חניות – שושי ברבי.

האגף מטפל בכל נושא חניות הנכים בעיר – אישורי חניה לנכים, מטפל בשיתוף עם אגף שפ"ע בנושא תחזוקת החניות.

קריטריונים לקבלת זכאות להקצאת מקום חניה אישי בתחום העיר קרית גת:

 1. נכה בעל "תג עגלה". – הזכאות: הקצאת 2 מקומות חניה אישיים: אחד סמוך למקום המגורים ואחד סמוך למקום העבודה.

 • "תג עגלה" מקורי של משרד הרישוי.
 • העתק תעודת הזהות, לרבות ספח הכתובת.
 • חשבון ארנונה על שם הנכה.
 • העתק רשיון רכב על שם הנכה.
 • העתק רשיון נהיגה על שם הנכה או על שם אחר בתנאי שיוכיח, שמקום מגוריו בפועל עם הנכה.

 1. נכה בדרגת 60% בגפיים תחתונות, הזכאות: הקצאת מקום אחד אישי לחניה בסביבת מקום מגורים או סביבת מקום העבודה – על פי העדפת הזכאי.

 • "תג משולש" מקורי של משרד הרישוי.
 • העתק של אישורי וועדת ניידות של משרד הבריאות על דרגת נכות של 60% לפחות בגפיים תחתונות.
 • העתק תעודת זהות, לרבות ספח הכתובת.
 • חשבון ארנונה על שם הנכה.
 • העתק רישיון רכב על שם הנכה.

במידה ומבקש חניה במקום עבודתו יש צורך להביא אישור ממקום העבודה חתום בידי המנכ"ל או רואה חשבון המפרט את ימי העבודה ושעות העבודה של הנכה ומאשר כי מקום העבודה אינו מקצה מקום חניה לנכה.

* רצ"ב טופס בקשה לחניה לבעל תג נכה

תגובות

פוסטים פופולריים מהבלוג הזה

שירותי חניה מרכז רפאי איכילוב

עיריית בית שמש - קנסות חניה

עיריית בית שמש - קנסות חניה